Visioprise Oy

Me Visioprisella uskomme, että asiakkaidemme menestys kiinni ihmisistä. Tiedämme että kaikki yritykset tarvitsevat energisiä osaavia ihmisiä, joilla on intohimoa ja paloa auttaa asiakasta.

Ammattilaisia oikeaan hetkeen

Henkilöstövuokrauksen joustot parantavat kilpailukykyä, helppotavat markkinamuutoksiin reagointia ja mahdollistavat paremmin asiakkaita palvelevat aukioloajat.

Menestytään yhdessä
vastuullisesti.

Arvostamme vastuunottajia, kannustamme henkilöstöämme tekemään vastuullisia tekoja, uskomme yhdessä tekemiseen ja haluamme jakaa osaamisemme asiakkaidemme, kollegoiden ja henkilöstömme kesken.

Visioprise toimii aina työlainsäädäntöä noudattaen. Tiedämme että jokainen asiakkaamme on yksilö, ihan niin kuin henkilöstömme. Haluamme tuoda osaajamme asiakkaidemme saataville, tarkoituksenamme on terveesti haastaa nykyisiä toimintatapoja, vanhentuneita käytäntöjä ja tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarvitsemiaan osaavia tekijöitä.

mekaanikko

Haluamme olla toimialueemme vahvin erikoisosaajien palveluja tarjoava kotimainen yritys.

Toimintamme pohjaa selkeisiin arvoihin ja tavoitteisiin.

Arvomme: vastuunotto, laatu, asiakaskeskeisyys, yrittäjyys ja jatkuva kehittyminen muodostavat kulmakivet alati kehittävälle työllemme.

Jokainen asiakkaamme on yksilö, samalla tavoin kuin henkilöstömme. Haluamme tuoda osaajamme asiakkaidemme saataville ja samalla terveesti haastaa vallitsevia toimintatapoja, vanhentuneita käytäntöjä ja tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarvitsemiaan osaavia tekijöitä.

Oikeat tekijät oikeaan hetkeen

Me Visioprisella uskomme, että asiakkaidemme menestys kiinni ihmisistä. Tiedämme että kaikki yritykset tarvitsevat energisiä osaavia ihmisiä, joilla on intohimoa ja paloa auttaa asiakasta.